დამსაქმებლის მიერ მაკორექტირებელი დეკლარაციის შექმნა
|
მაგდა კოტრიკაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი

ამ ინსტრუქციაში, გაგაცნობთ დამსაქმებლის მიერ მაკორექტირებელი დეკლარაციის შექმნის პროცედურას. იმ შემთხვევაში თუ გაწევრიანებული დასაქმებულის ან თვითდასაქმებულის სახელით და სასარგებლოდ საპენსიო შენატანი გადაიხადეთ ზედმეტობით, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით უნდა წარადგინოთ შესაბამისი მაკორექტირებელი დეკლარაცია საპენსიო სააგენტოს ვებ გვერდიდან. უფრო ვრცლად და დეტალურად გაეცანით ვიდეო მასალაში.

ასევე იხილეთ: