საპენსიო სააგენტოს მონაწილეებს საინვესტიციო პორტფელის არჩევის შესაძლებლობა ეძლევათ
საინვესტიციო | 02.08.2023
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
6 აგვისტოდან, ერთი თვის განმავლობაში, საპენსიო სააგენტოს მონაწილეებს საინვესტიციო პორტფელის არჩევის შესაძლებლობა ეძლევათ. მონაწილეებს შეეძლებათ ნაკლებადრისკიანი, საშუალორისკიანი და მაღალრისკიანი პორტფლები შეარჩიონ.
ვრცლად
საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო სამსახურის 2022 წლის მიმოხილვა
საინვესტიციო | 12.01.2023
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
2022 წელი საქართველოსთვის, ისევე როგორც მთლიანად მსოფლიოსთვის, გამოწვევებით სავსე წელი აღმოჩნდა. პოსტკოვიდური პერიოდით გამოწვეული რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება, რეგიონში მიმდინარე ომმა კიდევ უფრო გაამწვავა. საომარმა მდგომარეობამ, მიწოდების ჯაჭვები, რომლებიც ჯერ კიდევ პანდემიის პერიოდში ისედაც შეფერხებული იყო, დამატებით შეასუსტა, რამაც საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების მკვეთრი ზრდა განაპირობა.
ვრცლად
საინვესტიციო პორტფელი და მისი ამონაგები
საინვესტიციო | 14.10.2022
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
მოგეხსენებათ რომ გლობალურ, ისევე როგორც რეგიონალურ ფინანსურ ბაზარზე საკმაოდ რთული ვითარებაა. წლის დასაწყისიდან დღემდე, თუ არ ჩავთვლით გარკვეულ სასაქონლო ბაზარს, ყველა საინვესტიციო აქტივის ფასი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული - საშუალოდ კლებამ 19% შეადგინა. მიუხედავად ამისა, საპენსიო სააგენტოს წმინდა ამონაგები მიმდინარე წლის განმავლობაში დადებითია და 4.7%-ს შეადგენს.
ვრცლად
ჩვენი მთავარი საინვესტიციო მიზანი
საინვესტიციო | 08.07.2022
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
საპენსიო სააგენტოს მთავარი საინვესტიციო მიზანია, ფინანსურად უსაფრთხო და დივერსიფიცირებული ინვესტიციების მეშვეობით, ქვეყანაში არსებულ ინფლაციაზე მაღალი ამონაგების უზრუნველყოფა.
ვრცლად
საპენსიო ფონდი განაგრძობს მნიშვნელოვან ზრდას
საინვესტიციო | 29.06.2022
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
საპენსიო ფონდს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ფონდი განაგრძობს მნიშვნელოვან ზრდას და ამონაგები დაარსებიდან დღემდე აჭარბებს ინფლაციის მაჩვენებელს.
ვრცლად
საპენსიო სააგენტომ დოლარის შესყიდვა და ფონდის დივერსიფიკაცია აქტიურად დაიწყო
საინვესტიციო | 19.04.2022
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
საპენსიო სააგენტომ მარტის თვეში გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, დოლარის შესყიდვა უკვე დაიწყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფონდის დივერსიფიკაცია აქტიურ ფაზაში გადავიდა. 2022 წლის იანვრიდან, მეტი გამჭვირვალობისთვის, საინვესტიციო სამსახური ყოველთვიურ, დეტალურ საინვესტიციო ანგარიშს აქვეყნებს. დღეისათვის შენატანებზე დარიცხული სარგებელი 320 მილიონი ლარია, სამომავლო გეგმები, კი საკმაოდ ამბიციური, საპენსიო სააგენტო გლობალური ინვესტიციის ფარგლებში MSCI World Index-ის შეძენას გეგმავს, როგორც გოგა მელიქიძემ განმარტა, ეს უახლოეს მომავალში მოხდება.
ვრცლად
ჩვენი დანაზოგების საინვესტიციო პორტფელი
საინვესტიციო | 05.04.2022
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
"დაგროვებითი პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონისა და საინვესიციო პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით (იხ. საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი), საპენსიო აქტივების/დანაზოგების ინვესტირება სამ განსხვავებულ რისკიანობისა და მოსალოდნელი შემოსავლიანობის/სარგებლის მქონე საინვესტიციო პორტფელში ხორციელდება, ესენია: დაბალრისკიანი, საშუალორისკიანი და მაღალრისკიანი პორტფელები. ამ პორტფელებს შორის განსხვავება არის სხვადასხვა ტიპისა და რისკიანობის მქონე ფინანსური აქტივების წილი მთლიან პორტფელში.
ვრცლად
რა არის დეპოზიტარი?
საინვესტიციო | 01.10.2021
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
დეპოზიტარი (როგორც მას სხვანაირად ასევე კასტოდიანსაც უწოდებენ) არის სპეციალური ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც ინახავს მისი კლიენტების ფასიან ქაღალდებს და უზრუნველყოფს მათ მაღალი ხარისხით დაცვას რათა ფასიანი ქაღალდები არ იქნას დაკარგული ან მოპარული. მარტივი სიტყვებით, რომ ავხსნათ დეპოზიტარი წარმოადგენს ერთგვარ „სეიფს“ სადაც ინახება ფასიანი ქაღალდები. დეპოზიტარი ინახავს ფასიან ქაღალდებს ძირითადად ელექტონული ფორმით.
ვრცლად
საპენსიო ფონდის როლი საქართველოში
საინვესტიციო | 10.08.2021
ანა ბაკურიძე - პორთფელის მენეჯერი
საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო ფონდი 2019 წლის 1 იანვრიდან შეიქმნა და დღესაც ძალიან აქტუალურ საკითხად რჩება. საპენსიო ფონდის არსებობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საპენსიო ასაკის მოქალაქეებისათვის, არამედ, მას ერთ-ერთი საკვანძო როლი აქვს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში.
ვრცლად
რას საქმიანობს საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო სამსახური?
საინვესტიციო | 09.08.2021
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო სამსახურის მანდატს „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს. საინვესტიციო სამსახური საპენსიო აქტივების ინვესტირების მიზნით შეიქმნა, მას ხელმძღვანელობს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი.
ვრცლად