რა არის დეპოზიტარი?
საინვესტიციო | 01.10.2021
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
დეპოზიტარი (როგორც მას სხვანაირად ასევე კასტოდიანსაც უწოდებენ) არის სპეციალური ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც ინახავს მისი კლიენტების ფასიან ქაღალდებს და უზრუნველყოფს მათ მაღალი ხარისხით დაცვას რათა ფასიანი ქაღალდები არ იქნას დაკარგული ან მოპარული. მარტივი სიტყვებით, რომ ავხსნათ დეპოზიტარი წარმოადგენს ერთგვარ „სეიფს“ სადაც ინახება ფასიანი ქაღალდები. დეპოზიტარი ინახავს ფასიან ქაღალდებს ძირითადად ელექტონული ფორმით.
ვრცლად
საპენსიო ფონდის როლი საქართველოში
საინვესტიციო | 10.08.2021
ანა ბაკურიძე - პორთფელის მენეჯერი
საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო ფონდი 2019 წლის 1 იანვრიდან შეიქმნა და დღესაც ძალიან აქტუალურ საკითხად რჩება. საპენსიო ფონდის არსებობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საპენსიო ასაკის მოქალაქეებისათვის, არამედ, მას ერთ-ერთი საკვანძო როლი აქვს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში.
ვრცლად
რას საქმიანობს საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო სამსახური?
საინვესტიციო | 09.08.2021
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო სამსახურის მანდატს „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს. საინვესტიციო სამსახური საპენსიო აქტივების ინვესტირების მიზნით შეიქმნა, მას ხელმძღვანელობს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი.
ვრცლად
საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო მანდატი
საინვესტიციო | 16.06.2021
ანა ბაკურიძე - პორთფელის მენეჯერი
მსოფლიოში საპენსიო სქემების საინვესტიციო მანდატი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან, სქემის მიზნების, გარემო ფაქტორების და კაპიტალის ბაზრების განვითარების დონის შესაბამისად. ჩვენს შემთხვევაში, გამომდინარე ჩვენი საინვესტიციო მიზნებიდან და საპენსიო რეფორმის ადრეული სტადიიდან, აქტივების განთავსების სტრატეგია  დივერსიფიკაციას და რისკის დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნებას გულისხმობს. შესაბამისად შემუშავებულია ჩვენი მიზნობრივი საინვესტიციო პორტფელიც, რომელიც საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტშია ასახული.
ვრცლად