დასაქმებულის სისტემაში რეგისტრაცია
საინფორმაციო | 22.12.2021
მანანა კახიანი - საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი
თუ საპენსიო სისტემაში დარეგისტრირება გსურთ, გაინტერესებთ ინფორმაცია რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, ან გსურთ გაიგოთ უფრო მეტი, თუ როგორ მიიღოთ დროებითი პაროლი,  დღევანდელ ბლოგში სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ.
ვრცლად
მონაწილეთა დანაზოგები, კანონმდებლობა და საპენსიო აქტივები
საინფორმაციო | 10.11.2021
გიორგი ჭიჭინაძე - დირექტორის მოადგილე
დაგროვებითი საპენსიო სისტემა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესს ფინანსურ რეფორმას წარმოადგენს. რეფორმა 2019 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით ხორციელდება.
ვრცლად
საპენსიო სააგენტოს ფუნქციები, მიზნები და ამოცანები
საინფორმაციო | 09.11.2021
მაგდა კოტრიკაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი
საპენსიო სააგენტოს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, ის ერთის მხრივ აძლიერებს და მხარს უჭერს ბიზნესს, ხოლო მეორეს მხრივ სქემაში გაწევრიანებულ უკვე მილიონზე მეტ ადამიანს საშუალებას აძლევს ინვესტიცია განახორციელონ საკუთარ მომავალში.
ვრცლად
რა არის დეპოზიტარი?
საინვესტიციო | 01.10.2021
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
დეპოზიტარი (როგორც მას სხვანაირად ასევე კასტოდიანსაც უწოდებენ) არის სპეციალური ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც ინახავს მისი კლიენტების ფასიან ქაღალდებს და უზრუნველყოფს მათ მაღალი ხარისხით დაცვას რათა ფასიანი ქაღალდები არ იქნას დაკარგული ან მოპარული. მარტივი სიტყვებით, რომ ავხსნათ დეპოზიტარი წარმოადგენს ერთგვარ „სეიფს“ სადაც ინახება ფასიანი ქაღალდები. დეპოზიტარი ინახავს ფასიან ქაღალდებს ძირითადად ელექტონული ფორმით.
ვრცლად
საპენსიო ფონდი ორგანიზაციული ინვესტორის როლში წარმოგვიდგება და სტიმულს აძლევს კაპიტალის ბაზრის განვითარებას - ლევან ვეფხვაძე
ინტერვიუ | 03.09.2021
ელენე ოქრომჭედლიშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
იმის გასარკვევად, თუ რა როლი შეუძლია საპენსიო ფონდს შეასრულოს კერძო სექტორის განვითარებაში. როგორ შეუძლიათ ქართულ კომპანიებს მიიღონ პირდაპირი, თუ ირიბი სარგებელი საპენსიო ფონდში აკუმულირებული თანხებით და რა როლს ასრულებს საპენსიო ფონდი, როგორც უცხოური ინვესტიციების მხარდამჭერი ინსტრუმენტი მივმართეთ ბიზნესმენთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ლევან ვეფხვაძეს. დღეს, კი ჩვენი ბლოგის მეშვეობით, მასთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
ვრცლად
საპენსიო რეფორმა ქმნის ეკონომიკური განვითარების სტიმულს - გიორგი ჩერქეზიშვილი
ინტერვიუ | 24.08.2021
მაგდა კოტრიკაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი
საპენსიო რეფორმა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია 2 ძირითადი ფაქტორის გათვალისწინებით: საპენსიო რეფორმა ქმნის სოციალური უზრუნველყოფის ახალ სისტემას - როგორც ცნობილია საქართველოში დღეისათვის 900 ათასამდე პენსიონერია, თუმცა ეს რიცხვი, ქვეყნის მოსახლეობის დაბერების ტენდენციიდან გამომდინარე მზარდია და პროპორცია მომუშავე პირებსა და პენსიონერებს შორის წლიდან წლამდე უარესდება, რაც ზრდის დაწოლას სახელმწიფო ბიუჯეტზე.
ვრცლად
გაიცანით საპენსიო სააგენტოს საოპერაციო დეპარტამენტის გუნდი
საინფორმაციო | 17.08.2021
ვაჟა ჯაფოშვილი - დირექტორის მოადგილე
საოპერაციო დეპარტამენტის ძირითადი საქმიანობა საპენსიო შენატანების ადმინისტრირება, მასთან დაკავშირებული პროცესების და ინდივიდუალური ანგარიშების მართვაა. საპენსიო ფონდის ყოველდღიური ცვლილებების საფუძველზე საოპერაციო დეპარტამენტი ახდენს კომერციულ ბანკებში და სააგენტოს სახაზინო ანგარიშებზე შესაბამისი ტრანზაქციების განხორციელებას.
ვრცლად
გაიგეთ მეტი საპენსიო სააგენტოს სერვისების შესახებ
საინფორმაციო | 17.08.2021
ანა კეკელიძე - დირექტორის მოადგილე
მონაწილეთა მომსახურების განყოფილება, საპენსიო სააგენტოს ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულია, რომელიც პასუხისმგებელია, დაინტერესებულ პირებს მომსახურება გაუწიოს, როგორც მონაწილეთა მომსახურების სივრცის მეშვეობით, ისე დისტანციურად, მათ შორის, ცხელი ხაზის საშუალებით.
ვრცლად
საპენსიო ფონდის როლი საქართველოში
საინვესტიციო | 10.08.2021
ანა ბაკურიძე - პორთფელის მენეჯერი
საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო ფონდი 2019 წლის 1 იანვრიდან შეიქმნა და დღესაც ძალიან აქტუალურ საკითხად რჩება. საპენსიო ფონდის არსებობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საპენსიო ასაკის მოქალაქეებისათვის, არამედ, მას ერთ-ერთი საკვანძო როლი აქვს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში.
ვრცლად
რას საქმიანობს საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო სამსახური?
საინვესტიციო | 09.08.2021
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო სამსახურის მანდატს „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს. საინვესტიციო სამსახური საპენსიო აქტივების ინვესტირების მიზნით შეიქმნა, მას ხელმძღვანელობს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი.
ვრცლად