საპენსიო სააგენტოს სერვისების დიჯიტალიზაცია გრძელდება
საინფორმაციო | 24.03.2023
ვაჟა ჯაფოშვილი - დირექტორის მოადგილე
საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონულ სისტემაში, საპენსიო სქემის თითოეული მონაწილისათვის შექმნილია სამუშაო სივრცე, რომლის მეშვეობითაც, დასაქმებული ეცნობა საკუთარ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე რიცხული საპენსიო აქტივების, მათ შორის, ასეთ საპენსიო აქტივებზე დარიცხული სარგებლის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ნამეტი შემოსავლის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ხარჯის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), კანონით გათვალისწინებული ნებისმიერი შემოსავლის ან/და ამონაგების შესახებ ინფორმაციას.
ვრცლად
1 მარტიდან საპენსიო სააგენტოს სერვისებზე ხელმისაწვდომობა გაიზრდა - საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ანა კეკელიძე
ინტერვიუ | 24.03.2023
ანა კეკელიძე - დირექტორის მოადგილე
1 მარტიდან საპენსიო სააგენტოს სერვისებზე ხელმისაწვდომობა გაიზრდა - საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ანა კეკელიძე
ვრცლად
საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო სამსახურის 2022 წლის მიმოხილვა
საინვესტიციო | 12.01.2023
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
2022 წელი საქართველოსთვის, ისევე როგორც მთლიანად მსოფლიოსთვის, გამოწვევებით სავსე წელი აღმოჩნდა. პოსტკოვიდური პერიოდით გამოწვეული რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება, რეგიონში მიმდინარე ომმა კიდევ უფრო გაამწვავა. საომარმა მდგომარეობამ, მიწოდების ჯაჭვები, რომლებიც ჯერ კიდევ პანდემიის პერიოდში ისედაც შეფერხებული იყო, დამატებით შეასუსტა, რამაც საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების მკვეთრი ზრდა განაპირობა.
ვრცლად
საინვესტიციო პორტფელი და მისი ამონაგები
საინვესტიციო | 14.10.2022
გიორგი მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი
მოგეხსენებათ რომ გლობალურ, ისევე როგორც რეგიონალურ ფინანსურ ბაზარზე საკმაოდ რთული ვითარებაა. წლის დასაწყისიდან დღემდე, თუ არ ჩავთვლით გარკვეულ სასაქონლო ბაზარს, ყველა საინვესტიციო აქტივის ფასი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული - საშუალოდ კლებამ 19% შეადგინა. მიუხედავად ამისა, საპენსიო სააგენტოს წმინდა ამონაგები მიმდინარე წლის განმავლობაში დადებითია და 4.7%-ს შეადგენს.
ვრცლად
შენი საპენსიო დანაზოგი
საინფორმაციო | 29.09.2022
ელენე ოქრომჭედლიშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
დაგროვებით საპენსიო სქემაში ჩართული თითოეული მოქალაქე ყოველთვიურად შემოსავლის 6%-ს აგროვებს. აქედან 2% უშუალოდ მონაწილის ხელფასიდან ირიცხება, 2-2%-ს კი თავის მხრივ დამსაქმებელი და სახელმწიფო ამატებს. აღნიშნული თანხა წარმოადგენს მონაწილის საკუთრებას, რომელიც დაცულია კანონით და მას არ ეხება ყადაღა, აღსრულება და ინკასო.
ვრცლად
საპენსიო სქემის მონაწილის რეგისტრაცია საკუთარ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე
საინფორმაციო | 21.09.2022
მანანა კახიანი - საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი
ეს თქვენი ანგარიშია, თვალყური ადევნეთ თქვენს საპენსიო აქტივებს, ისევე როგორც თქვენს საბანკო ანგარიშის შემთხვევაში აკეთებთ ამას. მაგრამ თუკი ჯერ კიდევ არ გაგივლიათ რეგისტრაცია საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონულ სისტემაში და შესაბამისად, არ გაქვთ წვდომა საკუთარ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვისაა.
ვრცლად
საბალანსო თანხის დაბრუნების მოთხოვნის შექმნა
საინფორმაციო | 30.08.2022
მანანა კახიანი - საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი
ვიდეო განკუთვნილია საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებულ დამსაქმებლისა და თვითდასაქმებულისათვის, რომელთაც სურთ საბალანსო თანხის საკუთარ საბანკო ანგარიშზე დაბრუნება. ამისათვის, შედიხართ თქვენს სამუშაო სივრცეში
ვრცლად
მოთხოვნის შექმნა შეცდომით გაწევრიანებული დასაქმებულის მონაწილის სტატუსის გაუქმებაზე
საინფორმაციო | 24.08.2022
ვაჟა ჯაფოშვილი - დირექტორის მოადგილე
გაეცანით, ვიდეო ინსტრუქციას სადაც გაიგებთ, თუ როგორ უნდა შექმნათ მოთხოვნა შეცდომით გაწევრიანებული დასაქმებულის მონაწილის სტატუსის გაუქმებაზე.
ვრცლად
რატომ უნდა დარეგისტრირდეთ პირად საპენსიო გვერდზე?
საინფორმაციო | 10.08.2022
მანანა კახიანი - საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი
საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონულ სისტემაში საპენსიო სქემის თითოეული მონაწილისათვის შექმნილია სამუშაო სივრცე, რომლის მეშვეობითაც, დასაქმებულს აქვს წვდომა საკუთარ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე, სადაც სრულად გამჭვირვალედ და დეტალურად ჩანს კუთვნილი აქტივები, საპენსიო შენატანები, დარიცხული სარგებელი და პორტფელის განაწილება.
ვრცლად
დამსაქმებლის მიერ მაკორექტირებელი დეკლარაციის შექმნა
საინფორმაციო | 04.08.2022
მაგდა კოტრიკაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი
ამ ინსტრუქციაში, გაგაცნობთ დამსაქმებლის მიერ მაკორექტირებელი დეკლარაციის შექმნის პროცედურას. იმ შემთხვევაში თუ გაწევრიანებული დასაქმებულის ან თვითდასაქმებულის სახელით და სასარგებლოდ საპენსიო შენატანი გადაიხადეთ ზედმეტობით,
ვრცლად