საბალანსო თანხის დაბრუნების მოთხოვნის შექმნა
|
მანანა კახიანი - საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი

ვიდეო განკუთვნილია საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებულ დამსაქმებლისა და თვითდასაქმებულისათვის, რომელთაც სურთ საბალანსო თანხის საკუთარ საბანკო ანგარიშზე დაბრუნება. ამისათვის, შედიხართ თქვენს სამუშაო სივრცეში და გადადიხართ ჩანართში „ბალანსი დეტალურად“, მხოლოდ შემდეგ შეგიძლიათ აირჩიოთ ველი სახელწოდებით „საბალანსო თანხის დაბრუნების მოთხოვნა“.


ვრცლად, ინფორმაციას საბალანსო თანხის დაბრუნების მოთხოვნის შექმნის შესახებ გაეცანით ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეო ინსტრუქციაში.

ასევე იხილეთ: