დამსაქმებლის მიერ დეკლარაციის წადგენა
|
მაგდა კოტრიკაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი

ვიდეო ინსტრუქცია დამსაქმებლის მიერ დეკლარაციის შექმნის და წარდგენის შესახებ. უფრო ვრცლად, იხილეთ მასალაში რომელიც დეკლარაციის წარდგენის პროცესს დეტალურად აღწერს.

ასევე იხილეთ: