რა არის საინვესტიციო საქმიანობის მთავარი მიზანი?!
|
ელენე ოქრომჭედლიშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

საინვესტიციო საქმიანობის მთავარი მიზანია, ფინანსურად უსაფრთხო და დივერსიფიცირებული ინვესტიციების მეშვეობით მონაწილეებისთვის მაღალი რეალური სარგებლის უზრუნველყოფა. კანონის მიხედვით, საპენსიო სააგენტოს უფლება აქვს ინვესტირება სამი განსხვავებული რისკის მქონე საინვესტიციო პორტფელში განახორციელოს, ესენია: დაბალრისკიანი, საშუალო რისკიანი და მაღალრისკიანი პორტფელი. კანონის თანახმად 2023 წლის 6 აგვისტომდე საპენსიო აქტივების 100% განთავსებულია დაბალრისკიან პორტფელში. ხოლო შემდეგ, სქემის მონაწილეებს თავად შეეძლებათ აირჩიონ მათთვის სასურველი რისკიანობის პორტფელი.

ასევე იხილეთ: