დასაქმებულის სისტემაში რეგისტრაცია
საინფორმაციო | 22.12.2021
მანანა კახიანი - საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი
თუ საპენსიო სისტემაში დარეგისტრირება გსურთ, გაინტერესებთ ინფორმაცია რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, ან გსურთ გაიგოთ უფრო მეტი, თუ როგორ მიიღოთ დროებითი პაროლი,  დღევანდელ ბლოგში სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ.
ვრცლად
მონაწილეთა დანაზოგები, კანონმდებლობა და საპენსიო აქტივები
საინფორმაციო | 10.11.2021
გიორგი ჭიჭინაძე - დირექტორის მოადგილე
დაგროვებითი საპენსიო სისტემა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესს ფინანსურ რეფორმას წარმოადგენს. რეფორმა 2019 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით ხორციელდება.
ვრცლად
საპენსიო სააგენტოს ფუნქციები, მიზნები და ამოცანები
საინფორმაციო | 09.11.2021
მაგდა კოტრიკაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი
საპენსიო სააგენტოს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, ის ერთის მხრივ აძლიერებს და მხარს უჭერს ბიზნესს, ხოლო მეორეს მხრივ სქემაში გაწევრიანებულ უკვე მილიონზე მეტ ადამიანს საშუალებას აძლევს ინვესტიცია განახორციელონ საკუთარ მომავალში.
ვრცლად
გაიგეთ მეტი საპენსიო სააგენტოს სერვისების შესახებ
საინფორმაციო | 17.08.2021
ანა კეკელიძე - დირექტორის მოადგილე
მონაწილეთა მომსახურების განყოფილება, საპენსიო სააგენტოს ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულია, რომელიც პასუხისმგებელია, დაინტერესებულ პირებს მომსახურება გაუწიოს, როგორც მონაწილეთა მომსახურების სივრცის მეშვეობით, ისე დისტანციურად, მათ შორის, ცხელი ხაზის საშუალებით.
ვრცლად
გაიცანით საპენსიო სააგენტოს საოპერაციო დეპარტამენტის გუნდი
საინფორმაციო | 17.08.2021
ვაჟა ჯაფოშვილი - დირექტორის მოადგილე
საოპერაციო დეპარტამენტის ძირითადი საქმიანობა საპენსიო შენატანების ადმინისტრირება, მასთან დაკავშირებული პროცესების და ინდივიდუალური ანგარიშების მართვაა. საპენსიო ფონდის ყოველდღიური ცვლილებების საფუძველზე საოპერაციო დეპარტამენტი ახდენს კომერციულ ბანკებში და სააგენტოს სახაზინო ანგარიშებზე შესაბამისი ტრანზაქციების განხორციელებას.
ვრცლად
რა სტანდარტით მუშაობს საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემა?
საინფორმაციო | 23.06.2021
შალვა შალამბერიძე - ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი
ISO 27001 წარმოადგენს რისკების ეფექტურად მართვაზე დაფუძნებულ სისტემას, რომლის მთავარი მიზანი, სააგენტოში არსებული ინფორმაციული აქტივების კონფიდენციალობის, მთლიანობისა და ხელმისაწვდომობის (CIA) და ბიზნეს პროცესების გრძელვადიანი მუშაობის უზრუნველყოფაა, კანონმდებლობასთან („კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“) შესაბამისად.
ვრცლად
დაგროვებითი და სოციალური პენსია - მსგავსება და განსხვავება
საინფორმაციო | 02.06.2021
თინათინ ავალიანი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
მას შემდეგ, რაც საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სქემა ამუშავდა, ხშირად ისმის კითხვა, თუ რითი განსხვავდება ის ჩვეულებრივი სოციალური პენსიისგან. რეალურად, განსხვავება ძალიან დიდია და ჩვენ შევეცდებით სწორედ ამ განსხვავებებზე მოგიყვეთ:
ვრცლად